Belge tarama projesi

belge_tarama

Her proje, müşterilerin gereksinimlerine ve taranmakta olan belge türüne bağlı olarak biraz farklı çalışır. İşte tipik bir belge tarama işleminin özeti:

:: Veri hazırlama ve barkod üretimi
:: Belge hazırlığı
:: Belgelerin taranması
:: Barkod ayırımı
:: Taranan belgelere endeksleme
:: Kalite kontrol
::% 100 Dosya mevcut doğrulama işlemi
:: OCR Optik karakter tanıma işlemi
:: Belirtilen şartnameye göre çıktı

Veri hazırlama ve barkod üretimi

Barkodlar her dosyayla birlikte yerleştirilir. Böylece dosyalar süreç boyunca izlenebilir kalır, her dosyanın hangi konumda olduğunu bileceğiz. Her dosya için veritabanımızda benzersiz bir kayıt oluşturulur. Bu veriler daha sonra süreçte% 100 Dosya Doğrulama Süreci’ni çalıştırmak için kullanılır.

Belge Hazırlama

Dokümanlar taranmadan önce tüm zımba, ataş ve ciltlerin çıkarılması gerekir. Bu çok elle yapılan bir işlemdir ve genellikle barkodları yerleştirmekle birleştirilir.

Belgelerin Taranması

Dokümanlar artık tarama için hazır. Genelde üst orta düzey belge tarayıcıları kullanırız. Bu bize, çıktı kalitesini sürekli izlemek ve herhangi bir kağıt sıkışması ve çoklu besleme ile uğraşmak için bir şans verir.

Barkod Ayırımı

Burada yazılım sistemlerimiz barkodları arayacak ve yazılım taranan bir belgede her zaman geçerli bir bardodunu bulursa, taranan dosyayı bölecek ve dosyanın adını barkod numarası ile değiştirecektir. Barkod numarası genellikle veritabanımızdan gelen benzersiz kayıt kimliğidir.

Taranan belgelere endeksleme

Endeks genellikle bu noktada tamamlanır. Barkod, veritabanına geri bağlantılıdır, böylece dosyanın tam olarak ne olduğunu biliriz. Verilerin önceden sağlanmadığı bazı projeler, taranan belgede ve bu noktada yapılan veritabanı girdisinden dizine eklenebilir.

Kalite kontrol

Tarama işlemi sırasında operatörlerimiz oluşturulmakta olan görüntüleri sürekli izlemektedir. Üst Orta kademe tarayıcılarımız bu işlem için yeterli zaman sağlar. Rasgele istatistiksel kalite kontrolleri, bir arıza olması durumunda dokümanlar yığınlarını kontrol etmek için de uygundur; toplu işlemler tekrar taranır.

% 100 dosya mevcut doğrulama işlemi

Burada, oluşturulan taranmış dosyalar üzerinde sorgular başlatabilir ve bu verileri sağlanan orijinal dizin bilgileriyle ilişkilendirebiliriz. Tutarsızlıklar araştırılır ve raporlanır.

OCR Optik karakter tanıma işlemi

Oluşturulan belgeler genellikle PDF’dir. Bir PDF, aranabilir OCR metnini içerebilir ve bir Doküman Yönetim Sistemi içinde kullanılabilir. Bu, OCR’ın ham taranan dosyaları işleyip aranabilir bir PDF oluşturduğu veya TIFF veya JPEG taranmış dosyalar gibi metin içerebilecek dosyalarda ayrı bir metin dosyası oluşturması işlemidir.

Belirtilen şartnameye göre çıktı

Her proje birbirinden farklıdır. Bazıları, taranan bir belgenin bir Windows klasör yapısında bulunmasını gerektirir; bazıları, bir CSV, Excel, Access veritabanı gibi ayrı bir dizin dosyası gerektirir. Bu noktada, süreçler müşterilerimiz için özel gereksinimler, taranmış dosya biçimi, TIFF, PDF, PDF / A ve dosya adlarının ve dizin biçimlerinin biçimlendirilmesi için bu noktada üretilmektedir.

 

Daha Geniş Bilgi İçin  http://www.yatay.com.tr